सूचना
7 days auction notice 2078.07.08 Aarthik Daily Newspapercut
15 days auction 2078.07.17 Naya Patrika Newspapercut
15 days auction notice 2078.07.11 Karobar Newspapercut
Bid Form 2078.08.05 Aarthik Dainik
35 Day Public Notice 2078.06.19 Annapurna Post Newspapercut
35 Days Public Notice 2078.07.10 Annapurna Post Newspapercut
35 Days Public Notice 2078.07.08 Naya Patrika Newspapercut
35 Days Public Notice 2078.06.08 Karobar Daily
Request for proposal-078-07-03-Kamanasewa
15 days auction notice 2078.05.34 aarthik dainik papercut
15 days auction notice 2078.06.01 rajdhani
15 days auction notice 2078.06.10 karobar Daily
bid form 2078.06.18 Aarthik Dainik
15 days auction notice 2078.06.18 aarthik dainik
35 days public notice 2078.05.23 aarthik dainik
35 days public notice 2078.05.30 aarthik Dainik
35 days public notice 2078.06.10 Naya patrika bhulsudhar 2078.06.11 naya patrika
35 days public notice 2078.06.08 karobar daily
35 days public notice 2078.06.01 aarthik dainik
35 days public notice 2078.05.17 Naya Patrika
35 days Public Notice 2078.04.24 Naya Patrika Newspaper
35 days public notice 2078.04.27 Karobar Newspapercut
15 days auction notice 2078.04.29 Butwal Today NBA
15 days auction notice 2078.04.29 Rajdhani
15 days auction notice 2078.05.02 Naya Patrika
15 days auction notice 2078.05.04 Karobabar Newspapercut
15 days auction notice 2078.05.04 Naya Patrika NBA
15 days auction notrice 2078.04.28 aarthik Dainik Papercut
15 DAYS AUCTIONNOTICE 2078.05.09 abhiyan daily
Bid form 2078.05.09 abhiyan
bid form 15 days auction notice 2078.04.29 Naya Patrika and Butwal today
bid form 2078.04.28 Aarthik Daily
bid form 2078.04.29 Rajdhani Daily
bid form 2078.05.02 Naya Patrika
bid form 2078.05.04 Karobar
Interest rate Bhadra 2078
Dormant Account for 10 Years and More
Tender notice for Managed DR
Career Oppurtunity
15 days auction notice 2077.01.10 Karobar newspapercut
15 days auction notice 2078.01.08 Aarthik Newspapercut
15 days auction notice 2078.01.08 Karobar newspapercut
35 days public notice 2078.01.13 Karobar newspapercut
35 days public notice 2078.01.07 Abhiyan daily Newspapercut
35 Days Public notice 2078.01.16 Aarthik
bid form 15 days auction notice 2078.01.08 Karobar and Butwal today
bid form 2078.01.08 Aarthik Daily
bid form 2078.01.10 Daily
चौथो संस्करणका कतारी रियाल बैंक नोटहरु सटही गर्ने सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना
Interest Rate Revised from March 14,2021
35 days public notice 2077.10.18 Naya Patrika Newspapercut
35 Days Public Notice 2077.10.27 Naya Patrika Newspapercut
35 Days Public Notice 2077.11.03 Karobar Newspapercut
35 days public notice 2077.11.04 Nagarik Newspapercut
35 days public notice 2077.10.28 Karobar daily newspapercut
bid form 2077.11.04 Naya Patrika
35 Days Public Notice 2077.10.30 Abhiyan Newspapercut
35 Days public notice 2077.10.25 Annapurna Post Newspapercut
35 Days public notice 2077.10.23 Abhiyan Newspapercut
35 Days Public notice 2077.10.12 Annapurna Post Newspapercut
15 days auction notice 2077.11.04 Naya Patrika Newspapercut
Interest Rate Revised from Falgun 1
35 days public notice 2077.10.25 Abhiyan newspapercut
35 days public notice 2077.10.20 Karobar Newspapercut
15 days auction notice 2077.10.21 Annapurna Post
Bid form 2077.10.21 Annapurna Post Daily
Debenture Time Extension Notice
Issue Open Notice FH11
7 days auction notice 2077.10.16 Butwal Today Newspaper Cut
bid form 2077.10.16 Annapurna Post & Butwal Today
15 days 2nd auction notice Annapurna Post 2077.10.11
35 Days public notice 2077.10.05 Naya Patrika
35 DAYS PUBLIC NOTICE 2077.10.8 NAGARIK
Bid form 15 days 2nd auction notice 2077.10.11 Annapurna Post
EOI NOTICE
15 days auction notice 2077.09.21 Nagarik
bid form 2077.09.21 Nagarik Daily
15 days auction notice Himalaya Times 2077.09.16
15 DAYS AUCTION NOTICE 2077.09.08 Naya Patrika
Bid form 2077.09.08 Naya Patrika Daily
Bid form 2077.09.16 Himalayan Times Daily Gold loan
Invitation for tender for fire alarm and intrusion system
15 days auction notice 2077.08.29 Naya patrika papercut
15 days auction notice 2077.09.05 Annapurna Post Papercut
15 days auction notice 2077.09.06 Naya Patrika
Bid form 15 days auction notice 2077.09.05 Annapurna Post
Bid form 2077.08.29 Naya Patrika
Bid form 2077.09.06 Naya Patrika Daily
14 AGM 1st Notice
KSBBL 14th AGM Proxy Form
Interest rate
15 days auction notice 2077.09.01 Karobar Daily Papercut
Bid form 2077.09.01 Karobar Daily
15 days auction notice 2077.08.23 Annapurna Post Papercut
15 days auction notice 2077.08.09 Naya Patrika papercut
15 days auction notice 2077.08.22 Naya aptrika Papercut
Bid form 2077.08.22Naya patrika
Bid form 2077.08.23 Annapurna Post
35 days public notice 2077.08.19 Nayapatrika
Bid form 2077.08.17 Annapurna Post
15 days auction notice 2077.08.17 Annapurna Post Papercut
Bid form 15 days auction notice 2077.08.19 Abhiyan Daily
15 days auction notice 2077.08.19 Abhiyan Papercut
Bid form 7 days auction Karobar 2077.08.08
7 days auction notice 2077.08.08 Karobar
35 days Public Notice Abhiyan Daily 2077.08.07
35 days public notice 2077.07.25 Karobar Daily
35 days notice 2077.07.24 Naya Patrika
bid form Karobar Daily
Bid Form 2077.06.08 abhiyan
bid form abhiyan
Bid Form Annapurna post
List of Dormant Accounts
Notice of Dormants
Bid form 15 days auction notice 2077.04.27
Bid Form 2077.04.27
Counter Timing Notice- 2077 Jestha 23
15 DAYS AUCTION NOTICE 2076.12.05
Bid form 15 days auction notice 2076.12.05
15 DAYS AUCTION NOTICE 2076.11.30 Annapurna Post
bid form 15 days auction notice 2076.11.30 Annapurna Post
7 DAYS AUCTION NOTICE 2076.11.29 Naya Patrika paper cut
Bid form 7 days auction notice 2076.12.29 Naya Patrika
35 DAYS NOTICE 2076.11.22
35 DAYS NOTICE 2076.11.19 Naya Patrika
MOA AOA Amendment
35 DAYS scanned copy 2076.11.02 Naya Patrika
35 DAYS NOTICE 2076.10.24 Annapurna Post
BI form 2076.10.29 Annapurna Post
Right to Information Notice
35 days 2076.10.22 Naya Patrika
35 NOTICE 2076.10.21 Annapurna Post
15 DAYS NOTICE 2076.10.20 Naya Patrika Daily
Bid form 2076.10.20 B.S. Naya Patrika 15 Days auction notice
15 DAYS AUCTION
35 DAYS NOTICE scanned copy 2076.10.10 Abhiyan
15 DAYS AUCTION NOTICE 2076.10.13 Annapurna Post
35 DAYS NOTICE scanned 2076.10.13 Nagarik News
Bid form 2076.10.13 B.S. Annapurna Post
Notice for interior at Deep Branch
Notice for expansion & renovation of deep branch
परीक्षण
35 days notice Aarthik Abhiyan
KYC notice
Dormant For 10 Years List Of Accounts Notice
Dormant For 10 Years Notice
Bid Form Karobar Daily
Proposal For Information System Audit
Bid Form 2076.08.25
Kamana Sewa Bikas Bank 13th AGM
Notice for construction works at Butwal Sewa Park
35 DAYS NOTICE OF KRISH RESTAURANT 2076.08.16 naya Patrika
15 days auction 2076.08.13 karobar daily
BID FORM 2076.08.13
Notice for Construction of duipiple
35 days notice 2076 08 10
Notice for NAS Storage Device
35 DAYS NOTICE PUBLISHED 2076.07.29
35 days notice 2076.08.04 naya patrika
35 days notice 2076.08.05
15 days auction notice 2076.08.05
bid form 2076.08.05
15 days auction notice
Bid Form 2076.07.26
Notice for Invitation for Sealed Tender for Office Equipment
SEALED-BID NOTICE
Notice for Construction of Kusma, Attariya and Deep
12th AGM Minute
Re-notice for Construction of nepalgunj branch building.
Extension of Deadline for submission of EOI for Legal Consultant​
Notice For Electronic Queue Management System
Expression Of Interest for Legal Consultant.
Notice for EOI for Legal Consultant.
Notice of Procurement of Online UPS System and Batteries with rack.
Invitation for sealed quotation for Procurement of EPABX System
Notice of Procurement of EPABX System
Notice for Construction of new branch at Kailashnagar, Rupandehi
Procurement Notice of online UPS and Batteries with rack

हाम्रो प्रस्तावहरु

हाम्रो डेबिट कार्ड प्रयोग गरी उच्चतम सुविधाहरु प्राप्त गर्नुहोस |

थप जानकारी अफर आउटलेटहरू हेर्नुहोस्

हाम्रो प्रस्तावहरु

Kamana sewa Messenger / Viber Banking को प्रयोग गरी बैंक को सेवा हरु जहाँ बाट पनि ढुक्कले लिन सक्नुहुनेछ ।

थप जानकारी स्कयान गर्नुहोस

अनलाइन खाता

अब Social Media Banking वा Website बाट खाता खोल्नु हुने १ भाग्यशाली बिजेता ले रु 500 Topup जित्नु हुनेछ । हरेक महिना, नयाँ बिजेता।

थप जानकारी खाता खोल्नुहोस

KS iMobile मोबाइल बैंकिङ्ग

तपाइको मोबाइल बाटनै बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गर्नु होस् ।

थप जानकारी

भाईबर तथा मेसेंजर बैंकिंग

स्मार्ट र सरल बैंकिंग सेवा

Learn More