Interest Rateब्याजदर (Effective From 1st  Shrawan 2078 (16th July 2021)

निक्षेप

क्र.सं. निक्षेप बचत  दर प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज भुक्तानी
कामना सेवा प्रगति बचत खाता   ५% त्रैमासिक 
स्वाभिमान बचत खाता  ५% त्रैमासिक 
इन्स्ता बचत खाता  ५% त्रैमासिक 
सेयरहोल्डर बचत   ५% त्रैमासिक 
सामान्य बचत  ३% त्रैमासिक 
शुभारम्भ बचत  ३% त्रैमासिक 
स्वर्णिम सुरक्षित बचत  ३% त्रैमासिक 
सवल नारी बचत   ३% त्रैमासिक 
बाल बचत  ३% त्रैमासिक 
१० तलब बचत  ३% त्रैमासिक 
११ विद्यार्थी बचत  ३% त्रैमासिक 
१२ पेन्सनर बचत  ३% त्रैमासिक 
१३ कृषक बचत   ३% त्रैमासिक 
१४ सामाजिक सुरक्षा बचत ३% त्रैमासिक 
१५ खोलौ बचत खाता ३% त्रैमासिक  
१६ स्वर्णिम सुरक्षित प्लस बचत  ३% त्रैमासिक 
१७ अन्य बचत खाता ३% त्रैमासिक 
१८ कल खाता १.५०% सम्म त्रैमासिक  

 

क्र.सं. मुद्दती निक्षेप ब्याजदर ब्याज भुक्तानी
व्यक्तिगत नयाँ   नविकरण   
३ महिना  ७.५०% ७.५०% महिनावारी / त्रैमासिक / समयब्दी सकिए पछि
३ महिना माथि १ वर्ष सम्म ८.००% ८००%
१ वर्ष माथि  ८.००% ८.००%
     
     
संस्थागत  नयाँ  नविकरण   
३ महिना ७.५०% ७.५०% महिनावारी / त्रैमासिक / समयब्दी सकिए पछि
३ महिना माथि १ वर्ष सम्म ८.००% ८.००%
१ वर्ष माथि १० वर्ष सम्म ८.००% ८.००%
क्र.सं. क्रमिक बारम्बारता व्यक्तिगत दर प्रतिवर्ष प्रतिशत ब्याज भुक्तानी
क्रमिक निक्षेप ८.००% त्रैमासिक 
सुनौलो भविष्य क्रमिक निक्षेप ८.००%

कर्जा तथा अग्रिम

क्र.सं. योजना दर प्रतिवर्ष प्रतिशत (आधार दर + प्रिमियम )(%)
1 Deprived Sector (Wholesale) Negotiable
2 Loan against FD  upto 3% on coupon rate or Base Rate whichever is higher
3 Consortium Loan As per consortium decision
4 Deprived Sector Loan Base Rate + upto 5%
5 All others loans and advances Base Rate + upto 5%
Base Rate as of Asadh 2078 8.38%
*Rs 100 will be deposited by the bank itself
Note: Fixed Rate for Personal Term Loans - 12.99% p.a.

आधार दर बार्षिक

SN As on quarter end Base Rate
1 Base Rate (BR) as on Asar end 2078    8.38%
2 Base Rate (BR) as on Jestha end 2078    8.20%
3 Base Rate (BR) as on Baishak end 2078    8.19%
4 Base Rate (BR) as on Chaitra end 2077    8.15%
5 Base Rate (BR) as on Poush end 2077    9.06%
6 Base Rate (BR) as on Ashwin end 2077   9.28%
7 Base Rate (BR) as on Ashad end 2077 10.55%
8 Base Rate (BR) as on Chaitra end 2076 11.79%
9 Base Rate (BR) as on Paush end 2076 11.86%
10 Base Rate (BR) as on Ashwin end 2076 11.86%
11 ​Base Rate (BR) as on Ashad End 2076 11.59%
12 Base Rate (BR) as on Chaitra End 2075 11.65%
13 Base Rate (BR) as on Paush End 2075 11.59%
14 Base Rate (BR) as on Ashwin End 2075 11.83%
15 Base Rate (BR) as on Ashad End 2075 12.58%
16 Base Rate (BR) as on Chaitra End 2074 12.17%
17 ​Base Rate (BR) as on Paush End 2074 11.92%
18 Base Rate (BR) as on Ashad End 2074 11.71%