KSBBL Visa Debit Card

के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्डका विशेषताहरु

 • के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्ड नेपाल र भारतमा रहेका कुनै पनि भिसा लोगो अंकित ए.टि.एम तथा पि. ओ.एस मा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्ड ए.टि.एमबाट पैसा निकाल्न, खातामा रहेको रकम जाँच गर्न, र आफ्नो खाताको मिनि स्टेटमेन्ट निकाल्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्डबाट पि.ओ. एस टर्मिनलमार्फत विभिन्न सेवा तथा सुविधाको विभिन्न मर्चेन्टहरुमार्फत जस्तै स्टोर, अस्पताल, पसल ) उपभोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्डको म्याद ५ वर्षको हुनेछ ।
 • यो कार्ड अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भिसा ब्राण्डसंग आबद्ध छ ।
 • सुरक्षित कारोबारको लागि यस कार्डमा इ.एम.भि कम्पलाएन्ट चिप संग जडित गरिएको छ ।

भिसा डेबिट लिनको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरु

 • कामना सेवाको भिसा डेबिट कार्ड यो बैंकमा नेपाली मुद्रामा खाता खोलेका सबै प्रकृतिका ग्राहकले लिन पाउने छ्न । जस्तैः
 • बचत खाता
 • चालु खाता
 • संयुत्त खाताको हकमा खोलिएका सबै खातावालाहरूको सहमतिमा कुनै एक जानाको दस्तखतबाट कार्ड संचालन गर्न सकिनेछ ।
 • एकल प्रोप्राईटरसिप फर्मको हकमा प्रोप्राईटरको निवेदन अनुसार कार्ड उप्लब्ध गराउन सकिनेछ ।
शुल्क / लागत
कार्ड जारी गरेको शुल्क पहिलो वर्ष नि : शूल्क र त्यसपछि ४ वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष रू २५०
  अथवा एकमुष्ट रूपमा रु १००० भुक्तानी गर्न सकिने
कार्ड पून जारी गर्नु परेमा (हराएको वा क्षती भएको अवस्थामा) रु २५०
कार्ड ब्लक गर्नु परेमा रु १००
कार्ड अनब्लक गर्नु परेमा शून्य
नयाँ पिन लिनुपरेमा रु १००
समयमा कार्ड जम्मा हुन नसकेको खण्डमा (कार्डको वैधता भएमा) रु १००
६ महिना सम्म पनि कार्ड नबुझेमा रु २५०
यस बैंकको ए.टि.एम मार्फत रकम नि शुल्क
अन्य बैंकको ए.टि.एम मार्फत रकम निकालेमा नि शुल्क
अन्य बैंकको ए.टि.एम मार्फत मौज्दात जाँच गरेमा नि शुल्क
भारतमा ए.टि.एम मार्फत रकम निकालेमा रु २५० (प्रति कारोबार)
भारतमा ए.टि.एम मार्फत वा मौज्दात जाँच गरेमा रु ५०
कार्डको गलत दाबी गरेमा रु २५० (प्रति दाबी)

 

 • Transaction Limits:
ए.टि.एम तथा पि.ओ.एस को कारोबार सीमा नेपाल भित्र भारत भित्र
प्रति कारोबार सीमा -ए.टि.एम रु २५,०००.०० रु १०,०००.००
दैनिक कारोबार सीमा -ए.टि.एम रु १००,०००.०० रु १०,०००.००
मासिक कारोबार सीमा -ए.टि.एम रु ५००,०००.०० रु १००,०००.००
प्रति दिन गरिने कारोबार संख्या सीमा १० १०
प्रति कारोबार सीमा - पि.ओ.एस रु १००,०००.०० रु १००,०००.००
दैनिक कारोबार सीमा - पि.ओ.एस रु ३००,०००.०० रु १००,०००.००
मासिक कारोबार सीमा - पि.ओ.एस रु ६००,०००.०० रु १००,०००.००
प्रति दिन गरिने कारोबार संख्या सीमा १० १०

 

 • के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी हरु
 • गर्नुपर्ने कार्यहरू
 • ए.टि.एम तथा पि .ओ.एस मेसिनमा कार्डको कार्ड रिडरमा कार्डलाई कारोबार नसकिएसम्म राखी रहनु पर्दछ ।
 • ए.टि.एममा देखाइएका निर्देशन राम्रोसँग पढ्नुपर्दछ ।
 • ए.टि.एमको निर्देशन पश्चातमात्र रकम निकाल्नु पर्दछ ।
 • निकालिएको रकमको प्रमाणीकरण गरेरमात्र बाहिर जानुपर्छ ।
 • एटीएमबाट कारोबारको भएको रसिदलाई आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ र आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट सँग तुलना गर्नुपर्दछ ।
 • कार्डको पिन नम्बरलाई नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
 • गर्न नहुने कार्यहरू
 • आफ्नो पासवर्ड तथा पिनकोड कसैलाई दिनुहुदैन ।
 • अरूको उपस्थितिमा एटिएमबाट कारोबार गर्नु हुदैन ।
 • कारोबार नसकिएसम्म ए.टि.ए स्थललाई छोड्नुहुदैन ।
 • कार्डलाई एटिएमबाट जबर्जस्ती निकाल्नु हुदैन । यसो गर्दा कार्डको चिप वा कार्ड रिडरमा नै क्षति हुनसक्छ ।
 • आफ्नो कार्डलाई कुनै पनि प्रयोजनको लागि अरूलाई दिनु हुदैन ।
 • एटिएम कार्ड प्रयोग गर्दा कुनै पनि व्यत्तिको मद्दत लिन हुदैन । यदि मद्दत चा चाहनुभएमा तल उल्लिखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नसकिनेछ ।