KSBBL Visa Debit Card

के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्डका विशेषताहरु

 • सम्पर्क रहित भुक्तानहरूको सुविधा ।
 • के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्ड नेपाल र भारतमा रहेका कुनै पनि भिसा लोगो अंकित ए.टि.एम तथा पि. ओ.एस मा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्ड ए.टि.एमबाट पैसा निकाल्न, खातामा रहेको रकम जाँच गर्न, र आफ्नो खाताको मिनि स्टेटमेन्ट निकाल्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्डबाट पि.ओ. एस टर्मिनलमार्फत विभिन्न सेवा तथा सुविधाको विभिन्न मर्चेन्टहरुमार्फत जस्तै स्टोर, अस्पताल, पसल ) उपभोग गर्न सकिनेछ ।
 • यो कार्डको म्याद ५ वर्षको हुनेछ ।
 • यो कार्ड अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भिसा ब्राण्डसंग आबद्ध छ ।
 • सुरक्षित कारोबारको लागि यस कार्डमा इ.एम.भि कम्पलाएन्ट चिप संग जडित गरिएको छ ।

भिसा डेबिट लिनको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरु

 • कामना सेवाको भिसा डेबिट कार्ड यो बैंकमा नेपाली मुद्रामा खाता खोलेका सबै प्रकृतिका ग्राहकले लिन पाउने छ्न । जस्तैः
 • बचत खाता
 • चालु खाता
 • संयुत्त खाताको हकमा खोलिएका सबै खातावालाहरूको सहमतिमा कुनै एक जानाको दस्तखतबाट कार्ड संचालन गर्न सकिनेछ ।
 • एकल प्रोप्राईटरसिप फर्मको हकमा प्रोप्राईटरको निवेदन अनुसार कार्ड उप्लब्ध गराउन सकिनेछ ।
Fees and Charges
Issuance fee First year Issuance Free
 

Issuance fee NPR 1400/- (One time payment in 2nd year)

Or

Customers can pay in 4 installments (NPR 350/- per year starting from 2nd year)

Validity of card shall be 5 years. 

Re-issuance (for lost cards/damaged) NPR 350/- (for one year)
Card Block Fee NPR 100/-
Card Unblock Fee NIL
Pin Re-generation NPR 100/-
Uncollected Cards and pins (if not collected within 6 months) NPR 250/-
Cards not returned at the time of account closure (if validity of card remaining) NPR 100/-
Wrong Claim Charge NPR 250/- per claim
Card link to overdraft Card Account NPR 750 /-
Card Link to another account of Same Customer other than initially issued Card NPR 100/-
   
Cash withdrawal from KSBBL ATM Nil
Balance Enquiry from KSBBL ATM Nil
Cash withdrawal from Other than KSBBL ATM*

For the Period of One Month

For first Two Withdrawals: Free

From the third withdrawal: NPR 20/- per transaction

For All ATM Terminals with in Nepal

Balance Enquiry from Other than KSBBL ATM

NPR 20/-

For All ATM Terminals with in Nepal

Cash withdrawal within VISA ATMs in India NPR 250/-
Balance Enquiry within VISA ATMs in India NPR 50/-
 • Transaction Limits:
ATM Card & POS Limit Within Nepal In India
Per Transaction Limit - ATM NPR 25,000.00 INR 10,000.00
Daily Transaction Limit - ATM NPR 100,000.00 INR 10,000.00
Monthly Transaction Limit - ATM NPR 400,000.00 INR 100,000.00
Daily Transaction Count Limit - ATM 10 10
Per Transaction Limit - POS NPR 100,000.00 INR 100,000.00
Daily Transaction Limit - POS NPR 300,000.00 INR 100,000.00
Monthly Transaction Limit - POS NPR 600,000.00 INR 100,000.00
Daily Transaction Count Limit - POS 10 10
Tap to Pay on POS Rs.2,000 per Transaction  
 •  
 • के एस बि बि एल भिसा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी हरु
 • गर्नुपर्ने कार्यहरू
 • ए.टि.एम तथा पि .ओ.एस मेसिनमा कार्डको कार्ड रिडरमा कार्डलाई कारोबार नसकिएसम्म राखी रहनु पर्दछ ।
 • ए.टि.एममा देखाइएका निर्देशन राम्रोसँग पढ्नुपर्दछ ।
 • ए.टि.एमको निर्देशन पश्चातमात्र रकम निकाल्नु पर्दछ ।
 • निकालिएको रकमको प्रमाणीकरण गरेरमात्र बाहिर जानुपर्छ ।
 • एटीएमबाट कारोबारको भएको रसिदलाई आफूसँग सुरक्षित राख्नुपर्छ र आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट सँग तुलना गर्नुपर्दछ ।
 • कार्डको पिन नम्बरलाई नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
 • गर्न नहुने कार्यहरू
 • आफ्नो पासवर्ड तथा पिनकोड कसैलाई दिनुहुदैन ।
 • अरूको उपस्थितिमा एटिएमबाट कारोबार गर्नु हुदैन ।
 • कारोबार नसकिएसम्म ए.टि.ए स्थललाई छोड्नुहुदैन ।
 • कार्डलाई एटिएमबाट जबर्जस्ती निकाल्नु हुदैन । यसो गर्दा कार्डको चिप वा कार्ड रिडरमा नै क्षति हुनसक्छ ।
 • आफ्नो कार्डलाई कुनै पनि प्रयोजनको लागि अरूलाई दिनु हुदैन ।
 • एटिएम कार्ड प्रयोग गर्दा कुनै पनि व्यत्तिको मद्दत लिन हुदैन । यदि मद्दत चा चाहनुभएमा तल उल्लिखित नम्बरमा सम्पर्क गर्नसकिनेछ ।