व्यवसाय कर्जा

व्यापार कर्जा विशेष गरी व्यापारिक उद्देश्यका लागि ल्याइएको सुविधा हो । अन्य सम्पूर्ण ऋणहरूमा जस्तै यसले पनि दायित्व सिर्जना गर्दछ, जसलाई थप ब्याजसहित पुनः भुक्तानी गरिन्छ । 

 • सुविधाकाप्रकारः अधिविकर्ष कर्जा वा आवधिक कर्जा वा डिमान्डकर्जा र नन्—फन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी
 • उद्देश्यःव्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने
 • न्यूनतमकर्जा सुविधाः रू. ३,००,००,०००/०० भन्दा माथि
 • अधिकतमकर्जा सुविधाः आवश्यकता अनुसार
 • अवधि : घरजग्गाखरिदको प्रयोजनको लागि १५ वर्ष, अन्यआवधिक कर्जाको लागि १० वर्ष र अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट)को लागि १ वर्ष 
 • अधिकतम ओभरड्राफ्ट : आवश्यकता अनुसार
 • धितो सुरक्षणको बजार मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने  
 • लेखापरीक्षण गरिएको र अनुमानित वित्तीयविवरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिने  

 • पछिल्लो आ.व.को कर बुझाएको÷चुक्तागरेको प्रमाणपत्र
 • प्रोप्राइटर, साझेदार तथा कम्पनीसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र
 • फर्म/कम्पनीदर्ताको प्रमाणपत्र/नवीकरण
 • प्रबन्ध–पत्र र नियमावली साथै सम्बन्धितबोर्डको प्रस्तावना (समितिको निर्णय) तथा अख्तियारनामा
 • प्यान तथा भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र 
 • भू–स्वामित्वको प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)
 • घरको नक्सापास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर बुझाएको प्रमाण पत्र  
 • चारकिल्ला प्रमाणपत्र, ब्ल्यू प्रिन्ट, डिजिटल नक्सा, ट्रेस तथा फाइलनक्साआदि । 

लाभहरू

Easy

Quick

Personalized

Competitive