धितो कर्जा

आवासीय घरनिमार्ण गर्न, घर जग्गा खरिद तथा व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्नको लागि निम्न अनुसारको कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।

१. तयारी घर खरिदको लागि
२. नयां घर निर्माणको लागि
३. प्लट घडेरी खरिदको लागि
४. घर मर्मत तथा विस्तारको लागि 
५. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा चुक्ताको लागि समेत कर्जा लिन सकिने
६ आफूसंग रहेको धितो राखी ५० लाख सम्मको व्यक्तिगतकर्जा लिन सकिने ।  

Features

  • Up-to 60% of the property value (Depend upon location and nature of loan)
  • Maximum Tenure: up to 30 years.
  • Maximum loan: NPR 50 Million

  • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि  
  • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको २ प्रति फोटो
  • धितोवन्धक गरिने जग्गाको लालपुर्जा तथा राजिनामा
  • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

  • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा / चारकिल्ला
  • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु आयश्रोत खुल्ने कागजातहरु
  • माथिकाकागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थपकागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

लाभहरू

Competitive

Personalized

सजिलो

Quick