व्यक्ति विशेष मुद्दती निक्षेप

मुद्दती निक्षेप यस्तो खाता हो, जसले बैंकका अन्य खाताहरूले भन्दा बढी ब्याजदर प्रदान गर्दछ । कुनै पनि व्यक्ति विशेषले यो खाता खोल्न सक्छन् । कुनै पनि व्यक्तिले खोलेको मुद्दती निक्षेप नै व्यक्ति विशेष मुद्दती निक्षेप हो । मुद्दती निक्षेप निश्चित समयावधि (जस्तै ३ महिना, ६ महिना ९ महिना, १ वर्ष आदि) का लागि खोलिन्छ ।