संस्थागत मुद्दती निक्षेप

संस्थागत मुद्दती निक्षेप यस्तो खाता हो, जसले बैंकका अन्य खाताहरूले भन्दा बढी ब्याजदर प्रदान गर्दछ । कुनै पनि फर्म, संस्थाहरूले यो खाता खोल्न सक्छन् । कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले खोलेको मुद्दती निक्षेप नै संस्थागत मुद्दती निक्षेप हो । मुद्दती निक्षेप निश्चित समय अवधि (जस्तैः ३ महिना, ६ महिना ९ महिना, १ वर्ष आदि) का लागि खोलिन्छ ।