बाल बचत खाता

बाल बचत खाता
१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि यो बाल बचत खाता तयार गरिएको हो । अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाका लागि बचत गराउने उद्देश्यले यो खाताको व्यवस्था गरिएको हो । बालबालिका वा १८ वर्ष उमेरमुनिका नाबालकहरूले मात्र यो खाता खोल्न सक्छन् । तर खाता भने अभिभावकले चलाउन सक्छन् । बालक १८ वर्ष पुग्नासाथ उनको नागरिकता बुझाइएपछि खाताको स्वामित्व उनमा स्थानान्तरण हुन्छ । 

  • न्यूनतम मौज्दात रू १०० र
  • डेबिट कार्ड पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • मोबाईल बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ईन्टरनेट बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  •   ए.बि.बि.एस शुल्क रू ५००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १०० 

  • विशेष विशेषता : १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाले यो खाता खोल्न पाउने छन। यो खाता बालबालिकाका अभिभावकले संचालन गर्नेछन् । यो खाता नागरिकता प्राप्त गरी १८ वर्ष पुगेपछि खातावाला स्वयमंलेनै संचालन गर्न पाउनेछन।