तलब बचत खाता

तलब बचत खाता
विभिन्न फर्म र संघसंस्थाहरूलाई आफ्नो भुक्तानी किताव खाता व्यवस्थित गर्न र कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मासिक तलबबाट केही हिस्सा बचत गर्ने बानी बसाल्नका लागि तलब बचत खाता तयार गरिएको हो । 

 

  • शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने 
  • डेबिट कार्ड पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • मोबाईल बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ईन्टरनेट बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ए.बि.बि.एस शुल्क रू ५००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १०० /- 
  • निः शुल्क चेकबुक
  • कुनै पनि संस्थामा आबद्ध कर्मचारीले यो खाता खोल्न सक्ने छन ।
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • यो खाता खोल्नको लागि सम्बन्धित संस्थाबाट प्रमाणित वैध आईडी कार्ड वा रोजगारीको पुष्टिकरण पत्र चाहिन्छ|