शेयर धिता कर्जाः

बैंकका सेयर होल्डरहरूका लागि यो सेयरहोल्डर बचत खाता तयार गरिएको हो । कामना सेवा विकास बैंकका कुनै पनि सेयरहोल्डर व्यक्तिले यो खाता खोल्न सक्छन् । 

  • न्यूनतम मौज्दात रू १०००/-
  • निः शुल्क ए.बि.बि.एस
  • निः शुल्क चेकबुक
  • बैंकका सेयरधनीले मात्र यो खाता खोल्न पाउने छन
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • यो खाता खोल्न बैंकको सेयर होल्डर प्रमाण चाहिने।