विद्यार्थी बचत खाता

विद्यार्थी बचत खाता 

किशोर किशोरी, युवा वर्ग र विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न यो विद्यार्थी बचत खाता तयार गरिएको हो । यस खाताको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट जनतामा पुगी बैंक खातावालको संख्यामा वृद्धि गर्दै जनमानसमा आफ्नो ब्रान्ड छवि पु¥याउनु हो ।  यस खाताको भावी व्यापार अवसरहरूका लागि दिर्घकालीन आशा रहेको छ । 

  • न्यूनतम मौज्दात रू १०० /-
  • डेबिट कार्ड पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • मोबाईल बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ईन्टरनेट बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ए.बि.बि.एस शुल्क रू ५००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १०० /- 
  • चेकबुक निः शुल्क 
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • शैक्षिक संस्थामा आबद्ध विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र पेश गरेपछि यो खाता खोल्न सक्नेछ्न ।