फार्मर्स (किसान ) बचत खाता

कृषक बचत खाता 
नेपाल कृषिप्रधान देश हो र सन् २०१७ मा कृषिले नेपालको कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २७ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । सरकारले कृषिमा थप ध्यान दिइरहेको छ । कृषिमा संलग्न कृषकहरूलाई बैंकिङ सञ्जालमा आकर्षित गर्न यो खाताको व्यवस्था गरिएको हो । कृषि पेशामा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिले यो खाता खोल्न सक्छन् । 

 

१. न्युनतम मौज्दात रू १००/-
२. वार्षिक ब्याजदरः३ % 
३. ए.बि.बि.एस शुल्क रू २००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १००/-
४. निः शुल्क चेकबुक
५. कृषि व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिले यो खाता खोल्न पाउने छन ।
६. दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने 


  • नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकार द्वारा जारी अन्य कुनै मान्य आईडी।