पेन्सनर बचत खाता

पेन्सनर बचत खाता 
पेन्सन खाने व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर राख्दै पेन्सनर बचत खाताको व्यवस्था गरिएको हो । आफ्नो कामबाट अवकाशप्राप्त भएपछि पेन्सन लिनेहरूले आफूलाई आत्मनिर्भर रहेकोमा गर्व गर्ने भएकाले तिनीहरूका भावनात्मक संवेदनालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो खाता तयार गरिएको हो । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण आउने कुनै पनि व्यक्तिले यो खाता खोल्न सक्छन् । 

  • न्यूनतम मौज्दात रू १०००
  • निः शुल्क ए.बि.बि.एस
  • निः शुल्क चेकबुक
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • पेन्सन पट्टाको कागज
  • यो खाता खोल्नका लागि पेन्सन होल्डर भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्दछ