सबल नारी बचत खाता

सबल नारी बचत खाता 
महिला ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न तयार पारिएको प्रोडक्ट नै सवल नारी बचत खाता हो । बचतका लागि प्रेरित गर्न गृहिणी तथा कामकाजी महिलाहरूका लागि यो खाताको व्यवस्था गरिएको हो । 

 • न्यूनतम मौज्दात रू ५००/-
 • वार्षिक ब्याजदरः ३ %
 • डेबिट कार्ड पहिलो वर्ष निः शुल्क
 • मोबाईल बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
 • ईन्टरनेट बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
 • लकर शुल्क २५% छुट
 • लकर मार्जिनः ५०% मात्र
 • निः शुल्क चेकबुक
 • ए.बि.बि.एस शुल्कस् रू ५००,००० सम्म निः शुल्क र सो भन्दा माथि रू १०० /-
 • १८ वर्ष वा सो भन्दामाथिका नेपाली महिलाले यो खाता खोल्न पाउने

 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि