शुभारम्भ बचत खाता

शुभारम्भ बचत खाता 

डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ र एसएमएस बैंकिङ बारम्बार प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्न निःशुल्क उपहारहरूसहित डिजाइन गरिएको उत्पादन नै  ‘शुभारम्भ बचत खाता’ हो ।

  • न्यूनतम मौज्दात रू १०००/-
  • डेबिट कार्ड पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • मोबाईल बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • ईन्टरनेट बैकिङ पहिलो वर्ष निः शुल्क
  • लकर मार्जिनः ५०% मात्र
  • निः शुल्क ए.बि.बि.एस
  • निः शुल्क चेकबुक
  • दैनिक मौज्दातमा ब्याजदर गणना तथा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने

  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि