मिडियम विजनेसलोन (मझौला / मध्यम व्यवसाय कर्जा)

 • Competitive interest rate.
 • Flexible Loan Tenure.
 • Both funds based and non- fund based credit facilities.
 • Easy Processing .

 • सुविधाका प्रकार : अधिविकर्ष कर्जा वा आवधिक कर्जा वा डिमान्ड कर्जा वा नन्—फन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी—फन्डेड क्रेडिट फ्यासिलीटी
 • उद्देश्यः मध्यम मझौला किसिमका व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने  
 • न्यूनतम कर्जा सुविधाः रू. १,००,००,०००/०० भन्दा माथि अधिकतम रू. ३,००,००,०००/०० सम्म
 • अवधि: घरजग्गा खरिदको प्रयोजनको लागि १५ वर्ष, अन्य आवधिक कर्जाको लागि १० वर्ष र अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट)को लागि १ वर्ष
 • ओभरड्राफ्टकर्जा अधिकतमः रू. ३,००,००,०००÷०० सम्म
 • धितो सुरक्षणको बजार मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने
 • लेखापरीक्षण गरिएको र अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिने  

 • पछिल्लो आ.व.को कर बुझाएको चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र
 • प्रोप्राइटर, साझेदार तथा कम्पनीसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र 
 • फर्म/कम्पनीदर्ताको प्रमाणपत्र/नवीकरण
 • प्रबन्ध–पत्र र नियमावली साथै सम्बन्धितबोर्ड प्रस्तावना (समितिको निर्णय) तथाअख्तियारनामा
 • प्यान तथा भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र
 • भू–स्वामित्वको प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)
 • घरको नक्सापास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर बुझाएको प्रमाणपत्र 
 • चारकिल्ला प्रमाणपत्र, ब्लु प्रिन्ट, डिजिटल नक्सा, ट्रेस तथा फाइलनक्साआदि।

लाभहरू