नन्—फन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (गैरकोषमा आधारित सुविधाहरु

बैंक जमानतपत्र

 • बिड बोन्ड जमानतपत्र
 • पर्फर्मेन्स बोन्ड जमानतपत्र
 • अग्रिम भुक्तानी जमानतपत्र
 • सप्लाई क्रेडिट जमानतपत्र ।

प्रतीतपत्

 • साइट एल.सी
 • युसेन्स एल.सी

 • Secure customers entering into bids, sales contracts, and tenders.
 • Fulfillment of contracts with counterparties, based on the guarantee terms.

बैंक जमानतपत्रको लागि आवश्यक कागजपत्र:


 • लाभग्राही र आवेदकको आग्रहपत्र र बैंक जमानतपत्रको आवेदनपत्,र
 • फर्म/कम्पनीदर्ताको प्रमाणपत्र (नवीकरण सहित) प्यान/भ्याट, पछिल्लो करचुक्ताको रसिद÷प्रमाणपत्र,
 • नागरिकता प्रमाणपत्र,
 • साझेदारी फर्मको लागि साझेदारीपत्र,
 • प्रबन्धपत्र र नियमावली, सम्बन्धितबोर्ड प्रस्तावना र अख्तियारनामा
 • सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको हकमा गत दुई आर्थिकवर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र पाँच आर्थिकवर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण
 • भूस्वामित्वको प्रमाणपत्र (लालपुर्जा), चारकिल्ला प्रमाणपत्र, ब्ल्यू प्रिन्ट, डिजिटल नक्सा, ट्रेस तथाफाइलनक्साआदि ।
 • स्टक, लिनुपर्ने र दिनुपर्ने रकमको विवरण ।
 

प्रतीतपत्रको लागि आवश्यक कागजपत्रहरु

 

 • प्रोफार्मा इन्भ्वाइस र बिक्री सम्झौता समावेश गरी सामान आयात गर्ने मूल देशको हर्मोनिक कोड (८ वटानम्बर)
 • वितरण र भुक्तानी शर्तहरू र रेट, मात्रा, कुल मान, देश जस्ता विभिन्न विवरणहरू बि.बि.नि. फारम नम्बर (अनिवार्य)
 • कम्पनीदर्ताको प्रमाणपत्र, प्यान भ्याट, पछिल्लो करचुक्ताको रसिद/प्रमाणपत्र
 • नागरिकता प्रमाण पत्र
 • साझेदारीफर्मको हकमा साझेदारी पत्र,
 • प्रबन्ध–पत्र र नियमावली, सम्बन्धितबोर्ड प्रस्तावना र अख्तियारीनामा
 • भू–स्वामित्वको प्रमाणपत्र (लालपुर्जा), चारकिल्ला प्रमाणपत्र, ब्ल्यू प्रिन्ट, डिजिटल नक्सा, ट्रेस तथा फाइलनक्साआदि ।
 • घरको नक्सापास तथानिर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर बुझाएको रसिद ।

लाभहरू