स्मार्ट एस.एम.ई

 • Loan approval within one working day after submitting all the required documents
 • Minimum interest rate
 • Easy processing
 • Loan limit up to 50 lakhs
 • Loan available for both new/existing business

 • सुविधाका प्रकारः ओभरड्राफ्ट वा आवधिक ऋण 
 • अधिविकर्ष कर्जा (ओभर ड्राफ्ट)
 • आवधिक कर्जा
 • डिमाण्ड कर्जा
 • नन्—फण्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी
 • सानाव्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने  
 • न्यूनतम कर्जा सीमाः रू.१५,००,०००/०० भन्दा माथि
 • अधिकतम कर्जा सीमाः रू. ५०,००,०००/०० सम्म
 • अधिकतम ओभर ड्राफ्ट सुविधाः रू. ५०,००,०००/०० सम्म
 • धितोे सुरक्षणको बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाहगर्न सकिने
 • अवधिः घरजग्गा खरिदको प्रयोजनको लागि १५ वर्ष, अन्य आवधिक कर्जाको लागि १० वर्ष र अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) को लागि १ वर्ष 
 • लेखापरीक्षण गरिएको र अनुमानित वित्तीय विवरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिने

 • पछिल्लो आ.व.को कर बुझाएको चुक्तागरेको प्रमाणपत्र 
 • प्रोप्राइटर, साझेदार तथा कम्पनीसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्र  
 • फर्म/कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र/नवीकरण
 • प्रबन्ध–पत्र र नियमावली साथै सम्बन्धित बोर्ड प्रस्तावना (समितिको निर्णय) तथा अख्तियारनामा
 • प्यान तथा भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र
 • भू–स्वामित्वको प्रमाणपत्र (लालपुर्जा)
 • घरको नक्सापास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, तिरो तथा एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाएको प्रमाण पत्र 
 • चारकिल्ला प्रमाणपत्र, ब्लु प्रिन्ट, डिजिटल नक्सा, ट्रेस तथा फाइल नक्सा आदि ।

लाभहरू

निजीकृत

छिटो

Easy

Competitive