तिन पाङग्रे रिक्सा कर्जा

तिन पाङग्रे रिक्सा कर्जा

   अटो रिक्सा तथा बिद्युतिय रिक्सा खरिद गर्नको लागी आवाधिक कर्जा

बिशेषताहरु

 • बिना धितो कर बिजकको ७० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने
 • धितो सहित कर बिजकको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने

आवश्यक कागजातहरु

 • सवारीसाधनका लागि कोटेशनको प्रतिलिपि
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको २ प्रति फोटो
 • धितोवन्धक गरिने जग्गाको लालपुर्जा तथा राजिनामा
 • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा÷चारकिल्ला
 • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु
 • आयश्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।
 • दलित, मुक्त कमैया, हलिया, बादि,एकल महिला,द्वन्द पिडित, भु–कम्प पिडित, शारिरीक रुपमा अशक्त, सिमान्तकृत तथा जेष्ठ नागरिकलाई १ प्रतिशत कर्जामा सहुलियत प्रदान गरिने ।

 • बिना धितो कर बिजकको ७० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने।
 • धितो सहित कर बिजकको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन सकिने ।

 • सवारीसाधनका लागि कोटेशनको प्रतिलिपि
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको २ प्रति फोटो
 • धितोवन्धक गरिने जग्गाको लालपुर्जा तथा राजिनामा
 • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा/चारकिल्ला
 • आय श्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत
  तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।
 • दलित, मुक्त कमैया, हलिया, बादि,एकल महिला,द्वन्द पिडित, भुकम्प पिडित, शारिरीक रुपमा अशक्त, सिमान्तकृत तथा जेष्ठ नागरिकलाई १ प्रतिशत कर्जामा सहुलियत प्रदान गरिने ।

लाभहरू