सजिलो लघु कर्जा

सजिलो लघु कर्जा

सजिलो लघु कर्जालाई दुई भागमा बिभाजन गरिएको छ ।

 • न्यून लागत आवास कर्जा कर्जा सिमा अधिकतम रु ४ लाख
 • सजिलो लघु कर्जा कर्जा सिमा अधिकतम रु १५ लाख

उद्देश्य

 • व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्न ।
 • घर घडेरी खरीदको लागी ।
 • घरको मर्मत संभार गर्नको लागी ।
 • अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा चुक्ताको लागि समेत कर्जा लिन सकिने
 • विपन्न वर्गको आवास कर्जा

बिशेषताहरु

 • धितो मूल्याङनको ६० प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध हुने ।
 • २० बर्ष सम्मको कर्जा अवधि रहेको ।
 • अधिबिर्कष तथा आवाधिक रुपमा कर्जा संचालन गर्न सकिने ।

 

  आवश्यक कागजातहरु

 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि 
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको २ प्रति फोटो
 • धितोवन्धक गरिने जग्गाको लालपुर्जा तथा राजिनामा
 • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा÷चारकिल्ला
 • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु
 • आय श्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

 • धितो मूल्याङनको ६० प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध हुने ।
 • २० बर्ष सम्मको कर्जा अवधि रहेको ।
 • अधिबिर्कष तथा आवाधिक रुपमा कर्जा संचालन गर्न सकिने ।

 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुको २ प्रति फोटो
 • धितोवन्धक गरिने जग्गाको लालपुर्जा तथा राजिनामा
 • तिरो तथा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद
 • जग्गाको ट्रेस व्लु–प्रिन्ट, फाइल तथा डिजिटल नक्सा/चारकिल्ला
 • घर भएको खण्डको सम्बन्धित स्थानीय निकायवाट प्रमाणित घर निमार्ण इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नको कागजातहरु
 • आय श्रोत खुल्ने कागजातहरु
 • मथिका कागजातहरुको अलावा आवश्यकता अनुसारका थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

लाभहरू