सुन कर्जा

आफुसंग भएको सुन धितो राखी कर्जा लिन सकिने

 • सुविधाका प्रकारः ओभरड्राफ्ट वा माग ऋण 
 • उद्देश्यः वैयक्तिक वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने 
 • ब्यालेन्स सीमा : रू. २५,००० देखि रू. १,५००,००० (व्यक्तिहरूका लागि)
 • रू. २५,००० देखि २,५००,०० सम्म (संस्थाका लागि)
 • लक्षित ग्राहकः गृहणीहरू, ज्वेलरी पसलका मालिकहरू 
 • डीबीआरः एनरए 
 • एलटीभीः (क) सिक्का र ढिक्काविरुद्ध ८० प्रतिशतसम्म (ख) गहनाका लागि ७० प्रतिशतसम्म
 • अवधिः ओभरड्राफ्टका लागि १ वर्ष घुम्ती – एक वर्ष ननाघ्ने गरी तोकिएअनुसारको ऋणका लागि) 
 • धितोः २४ क्यारेट सुन
 • उमेर: ऋण अवधि पूरा हुँदा २१ देखि ७० वर्ष उमेर पुगेको  

 • ऋणी तथा जमानीकर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • ऋणी तथा जमानीकर्ताको १/१ प्रति फोटो
 • फर्म/कम्पनीको हकमा खरिद बिल
 • फर्म/कम्पनीसंग सम्बन्धित कागजात÷निर्णय÷अख्तियारनामा आदि
 • माथिका कागजातहरुको अलाव आवश्यकता अनुसार थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

लाभहरू

Quick

Easy

Competitive

Personalized