प्रोफेशनलकर्जा

विभिन्न संघसंस्था तथा पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरुलाई व्यक्तिगत आवश्यकता परिर्पुिर्त गर्नको लागि यो कर्जा प्रवाह गरिनेछ । आवश्यककागजातहरु :
फाइदाहरूः
१. सहज पुनः भुक्तानी योजना
२. प्रतिस्पर्धात्मक ब्याजदर 
३. प्रक्रियागत समय छिटो छरितो हुने
४. सरल कागजात  
५. वैयक्तिक सेवा 

  • अधिकतम ऋण रू. १,५००,००० सम्म
  • लचिलो ऋण अवधि
  • झन्झ नहुने  
  • छिटो प्रक्रिया समय

  • ऋणी तथा जमानीकर्ताको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • ऋणी तथा जमानीकर्ताको १/१ प्रति फोटो
  • स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) कार्ड
  • आयस्रोत सम्बन्धि प्रमाणित कागजात
  • व्यक्तिगत तथा बैंक स्टेटमेन्ट
  • माथिका कागजातहरुको अलाव आवश्यकता अनुसार थप कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्ने ।

लाभहरू

Quick

Easy

Personalized

Competitive