लकर सेवाहरू

सम्भावित चोरी, डकैती र आगजनीबाट आफ्ना बहुमूल्य गरगहना र महत्त्वपूर्ण कागजात बचाएर सुरक्षित राख्नका लागि व्यक्ति विशेष र संस्थागत ग्राहकहरूलाई कामना सेवा सुरक्षित निक्षेप लकर सुविधाले सहयोग गरेको छ । आवश्यक परेको बेला राख्न र झिकेर लान मिल्ने गरी लचिलो समयसहितको मूल्यवान् वस्तुहरू राख्ने सबैभन्दा सुरक्षित स्थानका लागि सुरक्षित निक्षेप लकर पहिलो छनोट हुँदै आएको छ । छनोटअनुसार बैंकमा विभिन्न आकारका सुरक्षित निक्षेप लकरहरू छन् । बैंकका छनोटमा परेका केही शाखाहरूमा यो सुविधा उपलब्ध रहेको छ । 
 
लकर सुविधा शुल्क / लागत
सानो आकार ( ६.२" उचाई * ८.२ " चौडाई * १९.३ " गहिराई ) रू २०००/- वार्षिक रूपमा
मझौलो आकार "क" ( ६.२" उचाई * १६.६ " चौडाई * १९.३ " गहिराई ) रू २५००/- वार्षिक रूपमा
मझौलो आकार " ख" ( १२.६" उचाई * ८.२ " चौडाई * १९.३ " गहिराई ) रु रू २५००/- वार्षिक रूपमा
ठूलो आकार " ग" ( १२.६" उचाई * १६.६" चौडाई * १९.३ " गहिराई ) रू ३०००/- वार्षिक रूपमा
लकर सुरक्षा रकम रू १०,०००/-
लकर सुविधाको अन्त्य गर्नु परेमा रू ३,०००/-
लकरलाई तोड्नुपरेमा / यदि ग्राहकले लकरको साँचो हराएमा रू ३,००० /- साथै प्राविधिकले पेश गरेको बिलको रकम समेत